START

How to find us

Jak do nas trafić


Contact

Pic 2KPR PRODLEW-KRAKÓW
Spółka z o.o.Contact

KPR PRODLEW-KRAKÓW Spółka z o.o.

ul. Alfreda Dauna 78
30-629 Kraków

tel/fax: +48 (12) 411 81 11
marketing/realizations
tel/fax: +48 (12) 411 97 10
e-mail: biuro@prodlew-krakow.pl


Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NR 0000276033
REGON: 120415627     NIP : 6751357958
Kapitał Zakładowy 131.000 zł
Rachunek bankowy ING BANK ŚLĄSKI S.A.
nr 54 1050 1445 1000 0023 1523 0090

Copyright © KPR PRODLEW-KRAKÓW Sp. z o. o. 2017 - Wszelkie prawa zastrzeżone